Látogatók

2018. december 30., vasárnapRészlet az Igézőkből. Egy pörgős összecsapás. Csupa energia.

Megjelent a Publio Kiadónál.
https://publioboox.com/hu_HU/igezok

Az Igézők egy új izgalmas, titkokkal teli világot ismertet meg velünk, ahol egészen más szabályok uralkodnak.

Azóta elkészült a folytatása is 2017-ben és a sorsára vár.


„A kitartó és szívós démonok nem féltek az Igézőktől. Egyre csak jöttek, támadtak. Egymás sarkát tiporva igyekeztek eleget tenni gazdájuk utasításainak. A vámpír a maga brutális módján csatázott, csontokat tört, izmokat szaggatott. A mozgásán nyoma sem látszott a korábbi sérülésének. A fajtájuk csodás regenerálódásra volt képes, ez volt az egyik legjobb tulajdonságuk.
A démonok fittyet hánytak a gravitáció törvényeire és könnyedén röpködtek, himbálóztak a híd acélkábelein, mintha majmok volnának. Doran keményen csépelte őket, de nem a puszta öklével, hanem a mágiával. Suhintott és a démonok becsapódtak a betonba, ám ez nem fékezte le őket, újratámadtak.
Max ekkor ismerte fel az egyik fekete gúnyában ugrándozó alakot. Bastien, a warlock éppen Gabriel körül forgolódott. Gyorsan helyükre ugrottak a fejében az összefüggések. Ezek nem Sil démonai voltak, hanem Bastien szolgái. Vele kell elsősorban végezni és a démonok gazda nélkül, parancsoló nélkül maradnak. Egyszerre két rusnya, szürke bőrű, hegyes fogú démon ugrott a lányra. Ugyanebben a pillanatban Haashim jelent meg közvetlenül a háta mögött. Hozzádöntötte a mellkasát és a jobb karját együtt mozdítva vele a tenyerébe nyomta a kard markolatát. Maxine szélsebesen pördült meg, a sötét tündekard készségesen táncolt a levegőben. A penge villogott, suhogott és elcsípte a démonokat, fekete vérüket ontotta.
Sil távolabbról figyelte, ahogy sorra pusztulnak el Bastien szolgái. Haashim is beszállt a buliba és egyenesen a warlock ellen csatázott. Ketten nagyon egymásra találtak. Bastien semmiféle mágikus hatalommal nem bírt a dzsinn felett, így csak a nyers fizikális verekedés maradt neki. Gabriel egy termetesebb démonnal dulakodott, a dög csaknem kifogott rajta, de ő az ösztöneibe kapaszkodva belemart a fickó felkarjába. Ez egy pillanatra lebénította a démont, aztán kirántotta a fogait a sebből és letépte a torz fejet. Azután meggörnyedt és a földre köpködte a fekete vért és undorodva törölgette a száját a kézfejével.
Bastien ezt a pillanatot érezte megfelelőnek, hogy bedobja aljas trükkjét. A semmiből, valahonnan a gúnyája rejtekéből hosszú tőrt varázsolt elő és aljasul Haashim oldalába mártotta. A dzsinn összerándult, még kiáltani is elfelejtett az éles fájdalomtól. Mellkasával a warlocknak dőlt és elkerekedő szemekkel meredt a káoszba. Bastien nem elégedett meg ennyivel, a pengét megrántotta oldalirányba. Haashim lecsúszott a földre és elterült.
Maxine mintha megérezte volna, odakapta a fejét. Megdermedt, a gyomra összerándult. Haashim vére leblokkolta. Nem tudta, hogy egy dzsinn megsebesülhet, vérezhet. A kard markolatába kapaszkodott, olyan erővel szorította, hogy az ujjai belesajdultak. A düh forró csóvákban tekeredett a testére, elborította az agyát, a füléig ért, és ahogy elrugaszkodott az ugráshoz, már kitöltötte az ereje. Úgy repítette át a több méteres távolság felett, mintha mágnes rántaná Haashimhoz. Bastient váratlanul érte. Még sütkérezett önnön sikerének csalóka fényében, hogy legyőzött egy valódi dzsinnt. Maxet a nyakába kapta, frontálisan, megfékezhetetlenül. Nem volt ideje trükkök után kutatni, vagy másik kést előhúzni. Felkapta a fejét és a tekintete találkozott Maxine kék szemével. Az aranykarikák ott izzottak a lány íriszében. Merev arccal, de biztos kézzel csapott le a warlockra. A tündekard belemart a testébe, megszabta a karját, a mellkasát keresztben és a másik alkarját. Bastien hörgött és hátratántorodott. Maxine megemelte szabad bal kezét, mire a férfi testét felrántotta az erő és áthajította a híd magas acélkorlátja felett és a mélységbe ejtette. Nem törődött vele él-e a warlock vagy sem, csak a földön fekvő Haashimot látta.
Gabriel és Doran az utolsó démonokat intézték el, amikor Silgor megmoccant és közeledni kezdett. Doran vette észre elsőként, hogy a lány irányába tart.
– Max, vigyázz! – kiáltotta.
Maxine hallotta ugyan, de úgy becsülte, van még elég ideje lehajolni a dzsinnjéhez és felmérni az állapotát. Haashim rosszul volt, erősen vérzett és zihált. Féloldalasan, arccal a beton felé feküdt, próbálta megtartani magát. Max leguggolt mellé és megérintette a karját. Meglátta az elkínzott arcát és megijedt.
– Mit csináljak? – hebegte kétségbeesetten.
A vér mennyisége drámaivá tette a helyzetet és szörnyen valóságossá a felismerést, hogy a dzsinnek is lehet csúnyán ártani.
– Kórházba viszlek – hadarta.
Közben Doran hangja elért a fülébe.
– Max!
Felpillantott és meglátta Silgort, ahogy feléjük lépdel. Előtte hömpölygött a hatalma, tolta, burokként ölelte körül, amin nem hatolhat át semmi, amit ő nem akar.
– Hívj vissza! – nyögte Haashim erőtlenül és izzó szeme Silgorra tapadt.
Maxine ajka megrándult. A férfi tudta, hogy neki szüksége van rá, de nem tudott a segítségére lenni, csak hátráltatná, ezért inkább távozni akart az útból.
– Haashim, nem veszíthetlek el!
– Hívj vissza!
– De akkor…
– Meggyógyulok, Max. Eltart majd egy ideig, de regenerálódok.
A lány lehajtotta a fejét, nem volt idő több szóra.
– Térj vissza! – suttogta és Haashim abban a szempillantásban eltűnt a kezei közül. Nem hevert ott a lábai előtt, csak a betonon vöröslő vére tanúskodott a súlyos sérüléséről és a tőr.
Silgor ekkor ért oda. Max lassan emelkedett fel, el nem eresztette volna a kardját semmi pénzért, akkor sem, ha tudta, Sil ellen nem sokat ér.
– Sejtettem én, hogy átversz. Többé nem jelent védelmet az álcád – mondta a szőke férfi.
Jeges kék szeme ráérősen vizsgálta a lány arcát, mintha nem is egy összecsapás közepén lennének.
– Örömmel látom, hogy túlélted a mérgezést. Micsoda pazarlás lett volna, ha belepusztulsz.
– Megoldódott volna egy problémád – morogta Max.
– Ó, koránt sem! Darla azóta megtanulta, hogy nem hozhat önhatalmú döntéseket. Különösen nem, ha azok a hitvesemet érintik.
Maxine összeszorította a fogait és az orrán fújta ki a levegőt, próbált higgadt maradni.
– Mit műveltél vele?
– Kivel? Darlával? A büntetését tölti.
– Bántottad? – meredt rá a lány.
– Igen, elvégre majdnem keresztülhúzta a számításaimat – felelte Silgor és kissé közelebb hajolt.
– Nem engedlek kicsúszni a markomból, ha már egyszer megtaláltalak. – A pillantása ellágyult, mintha valóban érzelmek kötnék össze kettejüket, mint valaha régen, abban a másik világban.
Maxine emlékezett a felvillanó képekre és kissé összezavarodott. Doran hangja rántotta vissza a valóságba.
– Ne hagyd magad a bűvkörébe vonni! – figyelmeztette a lányt.
Silgor odakapta a tekintetét és kihúzta magát. Az arca megváltozott, vonásai megkeményedtek, mintha kőből faragták volna.
– A jó öreg, Doran! A hűséges Őrző, az aranyvértes lovag! – gúnnyal telt meg a hangja, kék szeme izzott. Lassan ellépett Maxtől és Doran felé mozdult.
– Rég találkoztunk utoljára és nem is túl kellemes körülmények között. Ügyesen rejtegetted őt, rengeteg fáradtságodba kerülhetett. Elpazarolod az erődet ebben a világban. Feladtál mindent egy álomért, egy kilátástalan ügyért. Ő az enyém és az is marad. Nem akadályozhatod meg, hogy megszerezzem, amit akarok.
Maxine égő arccal hallgatta, aztán megkapaszkodott a kardjában és engedte, hogy a mágia elöntse, kitöltse és a tudatát teljesen elnyelje. Gabriel feléje kapta a tekintetét és megfeszült. Mindannyian érezték a változást.
 Silgor megvonta a szemöldökét.
– Hagyd őt! Lépj hátra! – szólalt meg Maxine nagyon józanul. Jelentőségteljes mozdulattal suhintott egyet a karddal a combja mellett.
Silgor élesen nézett a szemébe.
– Igen, már majdnem a régi vagy. Ez az igazi éned.
– Fogd be!
– Mi mindennel tömte tele a fejedet Doran? Miféle hazugságokkal, ferdített féligazságokkal nevelte beléd a gyűlöletet ellenem? Nem szabad vakon hinned neki! Borzalmas dolgokat titkol.
– Te bezzeg őszinte vagy! Ahogy a házasságunk és a szerelmünk is az volt! Ne strapáld magad!
– Erről beszélnünk kéne – mondta Silgor komoran.
– Nem érdekelnek a hazugságaid. Én téged nem ismerlek. Fogd már fel, hogy nem az a nő vagyok! A nejed halott, te ölted meg. Világos?!
– Ha én nem teszem, megtette volna más. Veszélyes voltál, megfékezhetetlen és elvesztetted a kontrollt. A veszett kutyáknak ez a sorsuk, elintézik őket. Saját életemet is kockára tettem.
– Annyira megható! – sziszegte Max.
– Nem is gondolnád. Különösen, mivel a saját apám akart megölni. – Silgor hirtelen leszegte a fejét, majd Doranra pillantott. – Igaz, apa? Vagy azt állítod, hogy ez is hazugság?
Doran arca szobormerev volt, csak kék szeme meredt Silre üvegesen, hidegen fénylően.
Maxine összefacsarodó szívvel figyelte, és ha az agya azt is harsogta, hogy ez a világ legnagyobb képtelensége, a lelke mélyén megérezte, hogy ez a fájdalmas igazság. A felismerés beledöngölte a Brooklyn híd öreg betonjába. Esdekelve nézett Doranra, hogy tiltakozzon, tagadjon, de a férfi búsan állt és Silgorra meredt.
Max szája megkeseredett. Silt látta hibásnak mindenért, Doran fájdalmáért, amit a szemében látott, az ő ostoba vakságáért, hogy soha nem volt képes mélyebbre látni az őrzője lelkében. Fellendítette a kardját és dühösen rontott Silgorra. A férfi azonnal reagált. Ijesztően gyors volt és erős. Karját fellendítette, de nem azért, hogy hárítsa a csapást. Tánclépésnek tűnt, ahogy közben hátrált. A kezéből bitang erős lökéssel áramlott ki a hatalma. Mellkason kapta Maxet és röppályára állította, a lány átszelte a sávokat és több méterrel távolabb csapódott be.
Gabriel azonnal közéjük ugrott, hogy védelmezze a lányt. A levegő megtelt fullasztó energiával, a hullámok átsöpörtek a hídon, felkapták a vámpírt és durván a korlátnak vágták. Silgor alig moccant, a hatalma így is uralkodott minden fölött. Határozottan megindult a földön fekvő, kardját elhullajtott lány felé.
– Most már elég! Nincs mire várni. Magammal viszlek. – Halkan beszélt, Max mégis tisztán hallotta, pedig csúnyán beverte a fejét és a vállát. A fenekén csúszva hátrált, a tenyereit használta segítségnek.
Gabriel összeszedte magát és újra közéjük vetődött, de Silgor most sem engedte beleavatkozni. Megint ráküldte az erejét és áthajította az úton, kevés híján bele a mélységbe. Doran ekkor ocsúdott fel a dermedtségből és teljes erejéből feléjük rohant. Az arcán szörnyű elszántság vibrált, ahogy Sil felé lendült. A fiatal férfi azonban gyorsabb volt. Kinyújtott keze nyomán az erő elérte Dorant és meglódította, a kőszegélyhez vágta. Hallani lehetett a becsapódáskor a test roncsolódását. Doran egy pillanatig nem moccant, feküdt hanyatt és az éjszakai égre meredt. Megemelte a karját, hogy a könyökére támaszkodjon. A feje vérzett és fél arcáról ledarálódott a bőr. Silgornak ennyi nem volt elég. Odament hozzá.
– Mindkét világ szűk kettőnknek. Számunkra nem létezik béke többé. Elveszem őt tőled és tudnod kell, hogy örömmel teszem. Hiába óvtad, hiába választottad őt és nem engem – lehajolt és mágiával elszorította Doran légcsövét. A férfi levegő után hápogva meredt a fia szemébe. Az ereje ott zúgott körülötte, nekifeszült Silgornak, belekapaszkodott, harcolt ellene. Sil hadakozott vele, szorosabbra vonta a saját mágiáját és elszántan fojtogatta az apját.
Max egyszeriben nem érzékelte saját fájdalmait, csak Doran rángatózó alakját látta.
– Nem! – motyogta maga elé, miközben felkapaszkodott.
Az ereje vérvörös palástként borult rá, elszívta a rettegését és kioltotta a testi kínjait. Felpumpálta a szívét, égetően lüktetett az ereiben. Silgor mögé lépett és mire a férfi észrevette, ő már rá is zúdította a hatalmát. Sil megtántorodott és elbotorkált Doran közeléből. Maxine úgy vágta neki a mágiát, hogy a férfi a földre zuhant, nem is engedte feltápászkodni onnan. Testét a kő mellvédnek vágta, majd újra.
Sil felvette vele a harcot és ellene fordította saját hatalmát. Max úgy érezte, leszakadnak az inak és az izmok a csontjairól, hogy a koponyavarratai recsegnek a bitang mágia alatt. Eleredt az orra vére, a szíve irtózatos sebességgel rángatózott a mellkasában.
– Lerogyasztom ezt az átkozott hidat, ha nem hagyod abba! – kiáltotta Silgor.
Maxine állta a tekintetét. Sütött róla a nyers vágy, hogy megölhesse a férfit. Az acélszerkezet hangosan pendült az erejétől.
– Kelj fel! – utasította a férfit.
Silgor talpra állt.
– Figyelmeztetlek, nem vagy erősebb nálam! Nagyon megbánod még ezt az esztelenséget.
– Igen, biztosan. – Max rekedt hangját elnyomta a dübörgés, amit ő szított fel az erőhullámmal.
– Takaródj a talpnyalóiddal együtt!
Felkiáltott az erőlködéstől, a nyakán pattanásig feszültek az erek, ahogy a hatalmát ráeresztette a szerteszét heverő démonokra. A testek felemelkedtek a földről és lendületesen átzuhantak a lenti vízbe. Aztán a mágia megragadta Silgort és hiába vágott meglepett arcot, hogy ez vele megeshet, Max őt is a mélybe hajította.
Hirtelen lett csend. Mintha vákuum szippantotta volna be a lányt, ahogy az elnémult hídon állt megroggyanó térdekkel. A szíve fájdalmasan vonaglott, az orrából továbbra is csepegett a vére. Az ujjai zsibbadtak a mérhetetlen energiáktól. Úgy érezte, menten elájul. Hangosan zihált, ez volt az első hang, amit felfogott.
Gabriel szólongatta és próbált törött csontjai dacára a földön fekvő Doranhoz kúszni, mászni. Max hisztérikusan elcsukló hangon majdnem zokogni kezdett, de elfojtotta a kényszert. Ingatag járással Doranhoz lépkedett, térdre rogyott mellette és a sérüléseit kezdte felmérni. Gabriel is odaért, zúzott, véres sebek voltak rajta, egyik válla eltörött és a bokája is természetellenesen lógott.
– Doran! Hallasz engem? – Max megérintette a férfi arcát, de nem kapott visszajelzést.
– Eszméletlen – állapította meg Gabriel.
– Segítség kell – nyögte a lány reszkető szájjal.
– Kérlek, vond vissza az erődet! Rohadt nehéz így a közeledben lenni – mondta Gabriel.”

Ajándék részlet így év végére...

Hoztam egy kicsit a Neginből.
Műfaj: urban fantasy
Lehet drukkolni neki majd 2019-ben.
Később törlésre kerül a szöveg.


... Erőnek erejével akarnak szóra bírni, hogy megtudják, amire annyira kíváncsiak. Tartanak tőled, ugye tudod? Azt hiszik, mivel nem értik mi vagy, fenyegetést jelentesz nekik. Én úgy látom, szép szóval, higgadtsággal sokkal előrébb jutottak volna.
 Negin újra a szemébe nézett.
   – Úgy kezelnek, mintha az ellenségük lennék. Soha nem adtam rá okot. Igaz, hogy elcsesztem ezt az utóbbi akciót. Az én hibám volt. De nem ez érdekli őket. Addig feleltem meg nekik, amíg szolgamódra követtem minden utasításukat és eszembe sem jutott megkérdőjelezni a parancsokat. Báb voltam a markukban és arra vártak, mivé fejlődöm.
 Barius elmosolyodott, mire Negin zavarba jött. Hogy szorulhat egy vészívóba ennyi vonzerő?
   – Csak szólok, hogy hallom a gondolataidat – nevetett a férfi halkan.
 Negin kényszeredetten felnyögött.
   – Francba!
   – Meg kell nekem mutatnod mindent. Ez a ma este célja. Engedd látnom a titkodat! Ha jól sejtem, nincs mitől félned. Azért lehetsz a szövetségben, mert különleges vagy, ahogy a tagok közül sokan mások is. Ne tekints szolgaként magadra! Crawford például az. Egy hataloméhes aktakukac, törtető akarnok.
   – És Lazarof?
   – Neki nincsenek extra képességei. Ha csak a túlvezényelt ambiciózusa nem számít annak. Ők az igazi szolgák – felelte Barius.
   – Mi történik, ha felfeded, akit próbálok elrejtve tartani előlük?
   – Ha elég okosan lépsz, visszaállíthatod a békét. Ne menj bele felesleges csatákba, ha nem tudod, mekkora az ellenfél ereje és nem vagy benne biztos, mit nyerhetsz! Akit leplezni próbálsz, nem nagyon izgatja magát miatta.
 Negin elmosolyodott.
   – Ez igaz. De ő nem dolgozik nekik.
 Barius komoran figyelte.
   – A társad a másik szobában kemény katona. Nem beszélt. Sziklaszilárdan tartotta magát. A hűsége és a lojalitása tiszteletreméltó.
   – Hogy van? Mit tettek vele? – a lány szíve összerándult.
  – Neki nincs olyan hatalma, mint neked. Nem tudta magát felvértezni és kicsit megviselte a kihallgatás. Gyorsan rendbe fog jönni.
   – Megharaptad?
 Barius lassan bólintott. Ebből Negin tudta, hogy a vámpír mindent látott.
   – Miért vagy hozzám barátságos?
 A férfi felemelte a kezét és megdörzsölte a borostás állát.
   – Ne tévesszen meg a kedvességem! Ettől még vérengző fenevad vagyok, aki véren él és ebben a percben is komoly önuralomra van szükségem, nehogy beléd kóstoljak.
 Negin hirtelen felpattant, mire Barius is felállt és fölé magasodott. Megérintette a csuklóját és az arcához közel hajolva beszélt.
   – Láttalak a szeretőd gondolataiban. Van más lehetőség is a számodra, mint egy olyan szervezetet szolgálni, amelyik így bánik veled. Választhatsz. Csak egy bátor döntésedbe kerül. Felajánlok neked egy másik utat a magam oldalán. Fogadd el és beléphetsz közénk! Megmutatnék neked mindent, amit az én fajtám restelkedés nélkül kiélvez. Szívesen fogadnálak.
 A lány döbbenten meredt rá.
   – Képtelenség! – suttogta.
 Barius azonban nem lazított a szorításon és a tekintete megolvadt.
   – Tetszel nekem. Nem minden nap teszek ilyen ajánlatot és nem akárkinek.
   – Nem lehet. – Negin torkán alig jött ki hang.
   – Mindent lehet, ha akarod. Barius maga volt a megtestesült csábítás a maga férfias szépségében.  – Ha engem választasz, már ebből a szobából úgy léphetsz ki, hogy hozzám tartozol és senki sem állíthat meg ezek közül. Senkinek sem tartozol elszámolással.
 Negin egy kósza pillanatra elgondolkozott a csábító ajánlaton. Milyen volna vámpírként járni a világot? A vér és a szenvedély rabjaként elszakadni a hétköznapi élet gondjaitól? Megszületni a sötét, kárhozott élet szépségére és kiélvezni mindent, amit csak nyújthat? Saját magán is meglepődött, amikor felismerte a hajlandóságát és a kíváncsiságát.
   – Talán egy napon élnék a nagylelkűségeddel, de nem ma – felelte a kék szempárnak.
 Barius tekintete az ajkára kúszott, azután megmoccant. A lány kezét a szájához emelte.
   – Legyen így! A szerelmed fogva tart, őhozzá láncolod magad.
 Úgy fordította a csuklóját, hogy a verőér legyen felfelé. Negin világos bőre alatt átsejlett a kék ér.
  – Apró szúrást fogsz érezni. Nem kell félned tőlem. Csak annyit veszek el, amennyi szükséges, hogy lássam, amit megmutatsz nekem. Készen állsz?
 Negin lehunyta a szemét, aztán újra felpillantott és a férfi szájára meredt.
   – Igen.
 Eddig nem vette észre a hegyes szemfogakat. Barius öreg vámpír volt, beszéd közben rutinosan elrejtette a fogait. Nem hivalkodott és nem ripacskodott velük, mint az ifjú vérivók. De most ebben a pillanatban, ahogy a csuklója fölé hajtotta az arcát, Neginben felszikrázott a tudat, hogy egy valódi vámpírral áll szemben, méghozzá nagyon közel.
 Barius ajka a bőréhez nyomódott, aztán éles szúrást érzett, rövid fájdalmat és a vére máris a férfi szájába futott. Barius rászabadult az elméjére, ugyanakkor az energiája simogatóan ölelte a testét. Ahogy a szája szívó mozdulatokkal mozgott a bőrén egyre csak borzongott az érzéki kábulatban, mert Barius ezt adta neki cserébe. Kivételes összekapcsolódás volt ez két egymástól nagyon különböző kreatúra között. Kettejük energiája harmóniában keringett a szobában nem fordult egymás ellen.
 Barius felemelte a fejét, hüvelykujját szorosan rányomta a két apró sebhelyre, ahol a fogai átdöfték a bőrt. A tekintete zavaros volt a felindultságtól és a megtapasztalt élménytől. Fekete pupillája olyan nagyra tágult, alig látszott a kék íriszének pereme. Negin szaporán lélegzett és a csuklójával a vámpír kezében úgy érezte, mindjárt összeesik. Még ringatózott a szokatlan új mágiában. Libabőrös volt a karja Bariustól és a csábító kisugárzásától. Úgy sejtette, nem igen létezik nő, aki ennek ellen tudna állni.
   – Közel kétezer háromszáz éve vagyok ezen a kárhozott úton, de eddig soha nem találkoztam ilyennel, mint te. – A férfi pislogás nélkül nézte. – Hallottam legendákat, de nem törődtem velük, mert nem hittem bennük. Nem hittem semmiben. Erre most itt állsz hús-vér asszonyként. Megtiszteltetés, hogy engedtél innom a becses véredből. – Oldalra fordította az arcát, mint akinek kell pár pillanat, hogy kijózanodjon. – Vibrál bennem a véred, majd’ szétfeszít. – Megint a lányra nézett. – Mindent láttam és megértem, miért őrzöd a titkodat. A te utad sokkal érdekesebb, mint amit én botor módon felajánlottam neked. Már abban is elbizonytalanodtam, hogy lehetséges volna-e téged áthozni erre az oldalra – elengedte Negin csuklóját. A bőrön már be is zárultak a pici sebek, nem vérzett.
    – Egy épeszű vámpír sem kívánna ujjat húzni apáddal és azt hiszem, veled sem. El kell mondanom a Szövetségnek, amit megtudtam. Kötelességem. Köt az adott szavam. A hír beleveri majd őket a földbe és kénytelenek lesznek belátni, hogy elvétették a sulykot veled szemben.

2018. december 25., kedd

XmasBoldog Karácsonyt!

2018. december 23., vasárnap

Az élet megy tovább....

A munka folytatódik.
Csiszolgatás, hozzáírás, stb...
Mutatok néhány arcot a gárdából. Ezen kívül lesznek még jó páran. 2018. december 22., szombat

Dedikálás

Mindenkinek nagyon köszönöm, akik eljöttek tegnap a székesfehérvári dedikálásra!
Nagyon örültem nektek. 💓 Mindenkinek egyesével. Akadtak igazi meglepetés látogatók is.
Ez volt az első alkalom, hogy a saját városomban dedikáltam, de nem az utolsó. ✌☺

Akiknek sajnálatos módon nem jutott az új könyvből, igyekszünk orvosolni a problémát. Jelentkezni fogok náluk.

Örültem, hogy találkoztam Demi Kirschner, Eszes Rita és Sárközi Erika-Nilla írónőkkel.
Demi totálisan ledöbbentett, amikor elárulta, hogy több régi könyvemet is olvasta, még a hőskorból.
Woman Vampire: Light Skin Tone on Facebook
                                (Ez az otthoni beszerzés volt, de már ezek is mind elfogytak.)

Üdv!
Ash


2018. december 18., kedd

- Interjú - Aranymosás Irodalmi Magazin

- Interjú - Aranymosás Irodalmi Magazin

Róbert Katalin szerkesztő és írónő tett fel nekem néhány kérdést az új könyvről. 😊


http://aranymosas.konyvmolykepzo.hu/interju-ashley-carrigan-2-11218.html?fbclid=IwAR1I8nlbSPHoocrkloJs4j_CX3vmSvQ42kYshcgP8baWUWBgtHDu3xj_i4Y


2018. december 16., vasárnap

Suttogó-völgy könyvbemutató

Tegnap - szombaton - megtörtént a Suttogó-völgy könyvbemutatója.

Újabb mérföldkő.
Szombaton nem csak a hó mutatta meg magát nekünk idén első alkalommal, de először ültem az Alexandra Pódium narancssárga foteljében és mesélhettem az új könyvemről. Eddig mindig csak más írókat láttam a Pódiumon szerepelni. Bevallom, eddig a pontig sosem gondoltam végig a dolgokat, hogy egyszer majd én is ott leszek. Most megtörtént. Ez is pipa. (Lassan új bakancslistát kell írnom, mert sorra teljesültek a céljaim az első ötven évre. Nos, én kész vagyok a következő ötvenre. 👅😎)
Magánemberként nagyon nem vagyok az a szereplős fajta, sőt, kerülöm az ilyen kihívásokat. Higgyétek el, nagyon más írni, kiadni magad a könyveidben és megint más egy színpadon ülni és beszélni róla.

Nem mást, mint Kellyt, /Kelly és Lupi olvas blog/ kértem fel, legyen a kérdezőm. Hálás köszönetem, amiért elvállalta. Neki is első alkalom volt, és bár izgult, ez abszolút nem látszott rajta. 😉
Kellyvel nagyon régóta ismerjük egymást, a blogos kezdeti időszakomból és ő végig támogatott engem, és tűélességgel odafigyelt a munkásságomra. Ezért külön örülök, hogy vele közösen mutattuk be az új regényt.

Persze nekem is sokkal könnyebb most utólag az otthoni kuckóban ülve és közben Marilyn Mansont hallgatva írni az eseményről, mint remegő gyomorral közönség előtt beszélni.
Kicsit csapongtam, de majdnem mindent sikerült elmondanom, amit szerettem volna a könyvről.
Kelly kérdései után a jelenlévők is kérdezhettek és kifejezetten tetszett, hogy spontán témák alakultak ki. 
Köszönöm mindenkinek, aki eljött és meghallgatott. Köszönöm a Könyvmolyképzőnek a lehetőséget.
Jó volt viszontlátni az ismerős arcokat, és összefutni Róbert Katával, Kozma Rékával, Varga Beával és Rácz Tibivel.

Kelly a blogon beszámol egy interjúba csomagolt változattal, miről is beszélgettünk.
Itt!
http://www.kellylupiolvas.com/2018/12/ashley-carrigan-suttogo-volgy-interju.html?fbclid=IwAR2nRphEYRCUyXlCz4KHkO_jvz5kHzLDmkJlsmX1xmFW7cNSBi0unDsOSPg


Az egyik előolvasóm is eljött és nagyon kedvesen biztatott - ahogyan mindig is teszi. Köszönöm szépen, Sziszi! ♥
Szerintem, ez a kép is pont ezt mutatja be.


SZÉKESFEHÉRVÁR!  FIGYELEM!
2018.12.21-én, pénteken az Alexandra Könyvesboltban, az Országalmánál dedikálok, 17.00-18.00-ig.
Gyertek! Mindent dedikálok, amit írtam.

Újra lehet hozzászólásokat írni ide a blogra. Aki nem szeretné, hogy az egész facebook társadalom lássa, amit mondana nekem az adott bejegyzéssel kapcsolatosan, nyugodtan írjon ide.

Puszi!
Ash

2018. december 14., péntek

4. állomás

Negyedik állomáshoz érkezett a Suttogó-völgy blogturnéja.
Lizzyke olvasókuckójában olvashatjátok a lelkes beszámolót. Ennyi szépet egyszerre??!!!

„Ezúttal egy teljesen új műfajjal próbálkozott Ashely Carrigan. És valami csodálatosat alkotott. Egy tökéletes történelmi romantikus regény. Ami visszarepít az 1900-as évek Angol vidékeire. Lenyűgöző leírásokkal mutat be mindent. Azonnal megszerethető karakterekkel. Kiszámíthatatlan lépésekkel, meglepetésekkel. Elkalauzol bennünket a meglepetésekkel teli és varázslatos Suttogó-völgybe. Abszolút tökéletes kikapcsolódást nyújt a regényt."

http://lizzy-olvasokuckoja.blogspot.com/2018/12/ashely-carrigan-suttogo-volgy.html

2018. december 13., csütörtök

Blogturné 3. állomás

 A Suttogó-völgy blogturné harmadik állomása Kelly és Lupi olvas blogon.
Lupi élete első olvasása tőlem.
Itt megnézhetitek, milyenre sikerült nála az első benyomás.

http://www.kellylupiolvas.com/2018/12/ashley-carrigan-suttogo-volgy.html?fbclid=IwAR3S0UCMxVUKcaDaeWumH1qHrJiz3-nH6imxKkoyBV_wQ9sgc5nwDVXPrDw

2018. december 8., szombat

Blogturné

Sziasztok!

A mai nappal elindult a Suttogó-völgy blogturnéja.
December 8-12-ig bloggerek élményeit olvashatjátok a könyvvel kapcsolatosan.

Az első állomás Betonkánál van.
Ha érdekel, miről szól a regény, kattints a linkre! 

Mi már jártunk a Suttogó-völgyben, gyertek ti is!  

https://betonkabulija.blogspot.com/2018/12/ashley-carrigan-suttogo-volgy.html?fbclid=IwAR1bNvvaOawvO-wUs1kAgAXnCXQGgJ6VnTjqguiCRAC201pnwOt3vO3UQuA

 

2018. december 5., szerda

Karácsonyi könyvbemutató és dedikálás Budapesten

Könyvbemutató és dedikálás!

A Könyvmolyképző Karácsonyi Csillagszóró rendezvény keretein belül, 2018.12.15-én, szombaton  16.00-tól lesz a Suttogó-völgy könyvbemutatója az Alexandra Könyvesházban Budapesten, a Nyugati tér 7-ben.

Örömmel jelenthetem, hogy Kelly ( Kelly és Lupi olvas könyvesblog) lesz a beszélgetőpartnerem. Mivel nagyon régóta ismerjük egymást, így kevésbé izgulok, mint tavaly. Talán...

Szó lesz a könyvvel kapcsolatos kérdésekről, mit hogyan és miért műveltem a századeleji sztoriban és tőlem szokatlan módon miért éppen ezt a témát lovagoltam meg ezúttal? Honnan is vettem a bátorságot, hogy olyan műfajba vágjak bele, ami látszólag fényévekre áll a korábbi és az azóta megírt könyveimtől? Csevegünk a jövőbeni tervekről és pár műhelytitokról is.

Utána dedikálás lesz a földszinten. 

Gyertek! Ünnepeljétek velem együtt az új Arany pöttyös "gyermekemet"! 
Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Minden kedves hölgynek egy Mr. Francis Gray-t az ünnepekre! 😜
Üdv!
Ash2018. december 1., szombat

Karácsonyi dedikálás Székesfehérváron


Karácsonyi dedikálás Székesfehérváron!
December 21-én, pénteken 17.00-18.00-ig az Alexandra Könyváruházban, az Országalmánál dedikálom az frissen megjelenő Suttogó-völgy című regényemet. 

Kedves barátok, ismerősök! 
Itt az alkalom, amire vártunk, hogy itthon, az én városomban dedikálok. 😊
Nem kell utazni, csak ugorjatok be délután, ha lesz időtök és kedvetek. 

Három Könyvmolyképzős szerző egy helyen dedikál!
Gyertek! Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A könyvek a helyszínen megvásárolhatók.