Látogatók

2017. január 1., vasárnap

Újévi első.

Elkezdtük az új 2017-es évet.

Nyitásnak hoztam nektek egy kis részletet a kiadásra váró klasszikus romantikus regényemből.

Suttogó völgy
2011-ben írtam. Azóta még a sorsára vár - egy kiadóra, vagy arra, hogy én úgy érezzem, érdemes lépni vele. 
Erősen elüt a ma felkapott sikerkönyvektől, nem vonultat fel semmilyen szexuális aberrációt, nem robban szét a kemény jelenetektől, csak egyszerűen selymesen, fogyaszthatóan adja vissza az érzelmeket és konfliktusokat, a családi gubancokat a viktoriánus Anglia vidéki életében.
Így nehéz versenybe küldeni.
Ha szívesen olvasnátok ilyen jellegű könyvet, kérlek, adjatok füstjeleket!
Tudnom kéne érdemes-e belefogni a bizniszbe."Oda sem figyelt, merre tart, csak annyi volt biztos, hogy már nagyon messzire volt a birtoktól. Talán már egy másik területen vágtatott, más földjén. A mezőket maga mögött hagyta, elszáguldott az erdő mellett és ismeretlen tájon járt. A feje felett sebesen alakult ki a vihar, elébb csak a heves szél jött, mely játszadozott a sustorgó levelű fákkal, később a zápor is eleredt. Az eső olyan sűrűn esett, hogy pillanatok alatt eláztatta a ruháját. A szélben elveszett a kalapja, de nem bánta. Sokkal inkább aggasztotta a mély, dübörgő égzengés és a vakító villámcsapások. Önkéntelenül is számolt magában a villámlások után, hogy merre tart a vihar és rá kellett jönnie, hogy vészesen közeleg felé. Hajszolta a lovat ki az erdő szegélyétől, lefelé egy lankán. A sűrű vízfüggönyön szinte lehetetlen volt átlátni, így fogalma sem volt, merre lehet. Éles csattanás hasogatta az eget-földet, a paripa megrémült és nyerítve két hátsó lábára ágaskodva toporzékolt. Catherine kibillent a nyeregből, elvesztette az egyensúlyát, egyszer s mind az uralmat is az állat felett és lezuhant a fűre. Felkiáltott a fájdalomtól, ami a térdén és az alkarján hasított végig. A ló, amint megszabadult terhétől, azonnal megugrott és fejvesztve elinalt, beleveszett a vízfüggöny sűrűjébe. A nő hiába kiáltozott utána, ügyet sem vetett rá, csak száguldott és eltűnt.
Cathy felállt, szerencséjére nem sérült meg semmije, csak zúzódásai lettek. A haja kibomlott hátul és csuromvíz volt. A hosszú szoknyája elnehezült az esőtől és kezdett fázni. Gyalogosan botorkált, hogy valami menedéket találjon, ha nem is az eső elől, de legalább a cikázó villámok elől.
Alig tett meg pár métert, amikor hirtelen egy nagy fekete alak bukkant fel előtte. Egy ló volt és lovasa, csaknem eltaposták. A férfi kalapot viselt és a nyakába felhajtott gallért, alig lehetett felismerni. Gray volt az. A vihar döngő zaján át kiáltott és a kezét nyújtotta.
- Jöjjön! Kapaszkodjon, felhúzom!
- A lovam elszelelt… - kiabálta vissza Cathy.
- Igen, láttam távolról. Akarja, hogy befogjam?
A nő legyintett.
- Hagyja a pokolba! Remélem, nem esik baja szegény párának. – aztán megragadta a férfi kezét.
Gray jó erőben volt, megszorította az alkarját.
- Lépjen a kengyelbe! - utasította a grófnét.
Catherine pontosan így tett, belelépett a kengyelbe és a férfi felhúzta, ő pedig átvetette a lábát a ló hátán és Gray mögé ült.
- Kapaszkodjon belém jó erősen! – szólt hátra a férfi.
Cathynek nem kellett kétszer mondani, szégyellőség nélkül átfogta Gray derekát, fejét a hátára hajtotta és már vágtáztak is.
Jó darabon elhaladtak, amikor Gray megszólalt.
- Van itt egy kőhíd, mindjárt odaérünk.
A vízfüggönyön keresztül valóban feltűnt a két felmagasodó domboldal között feszülő régi kőhíd íve. A férfi megfékezte a lovat és ők leugrottak róla, majd beszaladtak a híd alá. Gray a lovat is bevezette, egy kőhöz rögzítette a kantárt, aztán lekapta a kalapját és megrázta az alatta teljesen átázott hullámos haját.
- Az ördögbe is…! – dohogta.
Az asszonyra pillantott, aki vacogva csavargatta a vizet a hajából. Ujjai hófehérek voltak a hidegben, mint a jégcsapok.
- Honnan tudta, hogy itt ez a híd? – kérdezte, és az arcát törölgette.
- Hogy honnan tudtam? Ez az én földem, a birtok határánál vagyunk. Nagyon régi, nem lehet már használni, mert a súly alatt leszakadna, le is van zárva, de nekünk menedéknek tökéletesen megteszi.
Catherine most vette csak észre, hogy a könyökénél elfeslett a ruha anyaga.
- Mi történt? - nézett oda a férfi.
- Semmiség. Ledobott a ló és elszakadt a ruhám.
- Nem esett baja?
- Csak megütöttem magam. Szegény állat nem tehetett róla, megrémült a vihartól.
- Miért jött el otthonról ilyen időben?
Cathy vállat vont.
- Amikor elindultam, még nem esett.
- És miért nem fordult vissza?
Az asszony lehajtotta a fejét.
- Magam sem tudom. Talán a vihar tombolása segített a bennem dúló összevisszaságon.
- Nem volt okos döntés, ugye tudja?
- Igen, de ha a szememre veti, azzal nem sokat segít.
A nő dideregve dörzsölgette a karjait.
- Átkozott hideg van.
- Lehűlt a levegő a széltől és egyhamar nem is lesz jobb – mondta Gray.
- Nem is tudom, mit csináltam volna maga nélkül. Még mindig odakint bóklásznék.
A férfi elmosolyodott.
- Örülök, hogy a megmentője szerepében tetszeleghetek. Bíztam benne, hogy hamar megtalálom.
Catherine rápillantott.
- Hogyan? Honnan tudta, hogy errefelé vagyok?
- Éppen maguk előtt lovagoltam el, hazafelé tartva, amikor Mrs. Hanning messziről integetett, Kétségbeesetten elmondta, hogy kegyed kilovagolt és nyilvánvalóan nem lesz már ideje visszatérni a vihar előtt. Megkért, hogy keressem meg önt, én pedig természetesen felajánlottam a segítségemet. Ne aggódjon, tudják, hogy jó kezekben van!
Cathy idegesen elnevette magát. Ő valahogy egészen másképp látta ezt a helyzetet.
A vihar bömbölve föléjük ért, a villámok ott csapkodtak a közelben. A nő összerezzent és idegesen tekintgetett ki a kőperem alól.
- Ne féljen! – lépett közelebb a férfi. – Itt biztonságban vagyunk.
- Borzasztóan fázom. – Catherine fogai összekoccantak, reszketve fonta maga köré a karjait.
- Rég nem láttam önt, de azt álmomban sem gondoltam, hogy ilyen helyzetben találkozunk újra – jegyezte meg Gray. – Hogy van a kedves húga?
- Jól, köszönöm. Teljesen lefoglalja az anyaság, a kisfia pedig gyönyörű. Vivienne sokat változott ez alatt a pár hónap alatt, érett asszony lett, megkomolyodott és úgy látom, kialakult a felelősségtudata. Olyan mintha az én kishúgom most válna igazán felnőtté – mondta Catherine elgondolkozva.
Süvítő, suhogó, főként vészjósló hangok vinnyogtak a közelben. Az asszony felkapta a fejét.
- Maga is hallja? Mi ez?
Gray még közelebb jött hozzá.
- Nyugodjon meg! Csak a szél fütyül a fák és a dombok közt. Mindig ilyen a hangja erre, ezért nevezik ezt a részt Suttogó völgynek. A legenda szerint, a korai középkorban, egy csatában itt veszette életét egy nemes lovag. A kedvese utána jött, hogy megkeresse a testét a harcmezőn a sok elesett katona között. Úgy mesélik, a meghasadt szívű lány szólongatja az elvesztett lovagot, az ő fájdalmas hangját hallani még ma is a dombok között szállni.
- Sosem mondta ezt el senki. Ijesztőek ezek a hangok, kísérteties. Mintha tényleg túlvilági lények suttognának.
- Csak a szél…
Megint nagyot csattant az ég és villám cikázott bele a földbe, tisztán láthatták, ahogy a kékes-ezüstös fényostor a közeli lankába csap. Catherine összerezzent, riadtan nézett előre.
- Hát már sosem lesz vége? – súgta.
Gray is a kezeit, karjait dörzsölgette, átnedvesedett ruhái alatt jéghideg volt a bőre és a bensője is remegett.
- Volna egy ajánlatom. Ha megbízik bennem, a becsületemben és elhiszi, hogy tisztességes vagyok, felajánlom, hogy ebben a cudar helyzetben segítsünk egymáson – mondta.
- Mégis hogyan? – pillantott rá a nő sápadtan.
- Ha egymást melegítenénk, talán elviselhetőbb lenne ez a rémes hideg. Ehhez azonban össze kell bújnunk, méghozzá elég szorosan, hogy a testünk melengesse a másikét.
- Nagyon ügyes próbálkozás! – húzta el a száját a grófné gúnnyal telve.
- Komolyan beszélek, Catherine. Ebben a hidegben már így is biztos mindkettőnknek a megfázás, sőt, talán a tüdőgyulladás is. Eszemben sincs visszaélni a helyzettel, egyszerűen fázom, megfagyok, ahogyan maga is. Nyugodtan rám bízhatja magát, semmi illetlent nem teszek. Ha kívánja, megesküszöm rá.
- Hogy képzeli ezt? Hogy ölelkezhetnék én magával ilyen kiszolgáltatott helyzetben? – kérdezte ingerülten a nő, aztán hamar észhez tért és belátta, hogy van igazság abban, amit Gray beszél. Zavarba jött, megijedt és hirtelen elbizonytalanodott.
– Én nem tehetek ilyesmit – hebegte reszkető szájjal.
Gray azonban érte nyúlt, megfogta a karját, és közelebb húzta magához.
- Dehogyis nem. A kutya sincs itt rajtunk kívül, nem lát meg senki, mi pedig nem áruljuk el soha. Ne legyen már ilyen konok, az ég szerelmére!
A nő háta mögé állt szorosan, hátulról átkarolta, nekidőlt. Catherine saját karjait összeszorította a mellkasa előtt, ő pedig így fogta át. Mivel jó fél fejjel magasabb volt, arcát Cathy fejéhez, a hajára támasztotta.
- Látja? Mindjárt jobb egy kicsit.
Catherine nem bírt megszólalni. Gray teste az övéhez préselődött, erős karjai körülfonták. Maga is megdöbbent, mennyire nincs ellenére ez és milyen borzongató érzés járja át újra és újra. Percek teltek el némaságban, egyikük sem szólt. Catherine érezte, hogy a szíve gyorsabban dobol és feltüzeli a vérét, átforrósítja a bőrét, az arcát. Nem lehetett nem észrevenni, hogy Gray milyen biztosan, mégis gyengéden tartja. Amikor a férfi aztán megszólalt, a hangja rekedtebb volt a szokásosnál.
- Ha megfordulna felém, és a hátamat dörzsölné a kezeivel, nem fagynék le teljesen. Természetesen, ha ez már túl sok, megértem.
Már így is túl sok – gondolta Catherine égő arccal, de mégis lassan megfordult, így már teljesen szemben álltak és valóban ölelkeztek. Kezeivel erősen dörzsölte a férfi hátát és karjait, hogy felmelegítse. Mellkasuk, hasuk összeért, bőrük a nedves gúnyák alatt kezdett hevülni, életre kelni.
Mindketten tudták, hogy ez már olyan intim közelség, amit normális esetben sosem engednének meg maguknak az ő helyzetükben. Catherine nem mert felpillantani, lehajtotta a fejét és elnézett a férfi válla mellett, ki az esőbe. Gray azonban nem állhatta meg, hogy ne nézze Cathy nyakát, vállát, hullámokba ugró haját, halántékán a pihéket. Komoly erőfeszítésébe került, hogy uralkodni tudjon magán és ne süssön a mozdulataiból, mennyire jól esik neki a nőt ölelni, érezni a testét, az illatát, a lélegzetét.
- Ha most valaki meglátna így minket, azon nyomban el kellene vennem magát feleségül – dörmögte szórakozottan.
Catherine elmosolyodott és felpillantott rá.
- Én pedig kénytelen lennék magához menni - nevettek mindketten.
A tekintetük összeakadt pár pillanatra, a férfi szürkéskék szeme a csillogó zöld íriszeket nézte megbabonázva, ahogy a hosszú fekete szempillák keretében ránevetnek. Tekintetük a másik ajkára kúszott, és néhány kósza pillanatig kicsúsztak a jelenből, aligha tudták mit tesznek, csak bűvölték a másikat. Aztán Catherine elfordította az arcát és homlokát a férfi vállára hajtotta, így menekülve el Gray égő pillantása elől. Annyira vert a szíve, azt hitte, menten megfullad. Ugyanakkor a mellkasán érezte Gray erős szívdobbanásait. Az egész olyan édesen kínzó volt, olyan megfoghatatlan és képtelen, hogy egyikük sem mert megszólalni, csak álltak az ölelésben, míg odakint köröskörül és felettük tombolt az ég dühe."